Aksaray Dağ Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Genel Kurul İlanı

Aksaray Dağ Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Genel Kurul İlanı

Aksaray Dağ Arama Kurtarma ve Doğa sporları Derneği 3. Olağan genel kurul toplantısı 18.08.2021 tarihinden saat 20.00 – 23.00 arasında Aksaray Merkez Kılıçaslan Parkı Piramit Cafe’de yapılacaktır.
Yeterli sayıya ulaşılamadığı taktirde 26.08.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama,
2- Başkanlık divanı seçimi,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5- Kesin hesap raporunun okunması ve müzakeresi,
6- Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
7- Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı, ayrı ibrası,
8- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
9- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
10- Tüzük Değişikliği Önerisi
10- Dilek ve temenniler,
11- Kapanış.